Rehabilitacja w nadciśnieniu tętniczym

W wielu badaniach epidemiologicznych wykazano, że nadciśnienie tętnicze jest jednym z podstawowych, czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Na ich podstawie wiadomo, że nadciśnienie występuje u ok. 20 – 25% populacji, a u 68% pacjentów chorych na chorobę niedokrwienną serca występuje również nadciśnienie tętnicze.

Aktualne badania dowodzą, iż rehabilitacja w nadciśnieniu tętniczym jest nie tylko celowa, ale wręcz wskazana, a efekty jej ocenia się jako działania zapobiegające zawałowi serca i innym powikłaniom naczyniowym.

Przeczytaj również: Zawał serca przyczyny i objawy

Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe podczas wysiłku i w czasie spoczynku obniża się pod wpływem treningu fizycznego. Osoby o dobrej wydolności fizycznej, uzyskanej dzięki treningowi posiadają mniejszą aktywność układu adrenergicznego. Jest to także efektem mniejszej aktywności układu renina – angiotensyna – aldosteron. Zmniejszenie aktywności tych mechanizmów, a czasem tylko sprowadzenie ich do normy, pozwala często na ograniczenie stosowania środków farmakologicznych dla uzyskania tych samych rezultatów terapeutycznych.

Ponadto wpływ na gospodarkę elektrolitową, wyrażający się wzrostem stężenia potasu i obniżeniem sodu, dopełnia korzystnego oddziaływania treningu fizycznego na nadciśnienie tętnicze krwi.

Należy pamiętać jednak, że nadciśnienie tętnicze, podobnie jak zawał serca, rządzi się swoimi prawami i w związku z tym muszą być przestrzegane określone wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia rehabilitacji w tej chorobie.

Podstawowe wskazania:

  • Ćwiczenia fizyczne prowadzić należy uwzględniając wiek chorego i przebyte choroby układu sercowo – naczyniowego
  • Dopuszczalne ćwiczenia stosowane w rehabilitacji chorych z nadciśnieniem powinny prowadzić do osiągnięcia prawidłowych, lub przynajmniej zbliżonych do prawidłowych wartości ciśnienia określanych poniżej 150/95 mmHg.
  • Do prowadzenia pełnej rehabilitacji pacjenta podstawowym warunkiem jest jego wydolność układu sercowo – naczyniowego umożliwiająca mu stosowanie ćwiczeń fizycznych.
  • Rehabilitacja w nadciśnieniu musi być prowadzona pod kontrolą lekarską, lub samokontrolą. Kontrola ciśnienia oraz tętna jest na tyle prosta, że może być wystarczającym parametrem wyznaczającym prawidłowy sposób prowadzenia indywidualnej rehabilitacji. Jednak dobór ćwiczeń fizycznych wymaga pewnego przygotowania i wiedzy na temat choroby.

One Response to Rehabilitacja w nadciśnieniu tętniczym

  1. Mirena napisał(a):

    Moja Mama ma nadciśnienie, trzeba być bardzo ostrożonym przy wszytkim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *