Plastyka powiek

Istnieje możliwość korekty zarówno powiek górnych, jak i dolnych. Podczas zabiegu usuwany jest nadmiar skóry oraz tzw. przepukliny tłuszczowe, jeśli zachodzi taka potrzeba. Nie ma reguły dotyczącej wieku Pacjentów, którzy decydują się na korektę, gdyż widoczne zmiany mogą występować również u osób młodszych. Do głównych wskazań kwalifikujących Pacjenta zalicza się m.in. nadmiar skóry na górnych powiekach, nadmierne wypełnienie powiek, worki w obrębie powiek dolnych oraz opadanie powiek górnych, które może utrudniać widzenie.

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest plastyka powiek
  • W jaki celu wykonuje się plastykę powiek
  • Ile trwa operacja plastyki powiek

Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent powinien skonsultować się z okulistą, gdyż wystąpienie niektórych chorób wzroku często wpływa na przebieg operacji. Dodatkowo, podczas wywiadu z chirurgiem weryfikujemy pozostałe uwarunkowania oraz ustalamy indywidualny zakres zabiegu.

Operacja trwa ok. 2 godziny, jednak czas zależy od metod jakie są stosowane. Znieczulenie podawane jest miejscowo. Cięcia przeprowadza się tak aby były jak najmniej widoczne. Istnieje możliwość wykonania ich przez spojówkę, dzięki czemu pozostają całkowicie niezauważalne. Pobyt w klinice po zakończeniu operacji nie jest wymagany. Dolegliwości oraz stopień występowania obrzęków jest u poszczególnych Pacjentów bardzo różnorodny. Zdjęcia szwów dokonujemy w pierwszym tygodniu po zabiegu. W tym okłady należy stosować miejscowo chłodne okłady. Możliwość powrotu do pracy istnieje dopiero po upływie dwóch tygodni. Całkowite ustąpienie opuchlizny następuje zazwyczaj po kilku tygodniach.

Aby zminimalizować wszystkie uciążliwości do minimum, nasz zespół zawsze precyzyjnie ustala przebieg leczenia. Przekazujemy naszym Pacjentom istotne zalecenia, których przestrzeganie ma znaczny wpływ na czas rekonwalescencji. Dzięki temu ryzyko powstania jakichkolwiek powikłań znacznie się zmniejsza, a efekt końcowy często staje się efektem trwałym.