Monthly Archives: Lipiec 2016

Intubacja

Wdychanie i wydychanie powietrza to czynności, które odbywają się bez udziału naszej świadomości. Oddychamy cały czas zupełnie o tym nie wiedząc do momentu kiedy ktoś nam o tym fakcie przypomni. Wtedy przez krótki czas znowu nam się wydaje, że wykonujemy tą czynność w sposób w pełni kontrolowany lecz już po chwili gdy nasza uwaga ulegnie rozproszeniu, oddychanie znów staje się zupełnie niezależne od naszej świadomej woli.